Ocel
Podnikání

Ocel jako nejvyužívanější hutní materiál. Co je dobré o ní vědět?

S hutním materiálem se setkáte v mnoha spojitostech. Nejčastěji se hutní materiál jako takový spojuje s oborem strojírenství, kde je tento materiál doslova nepostradatelný. Samozřejmě strojírenství není jediné odvětví, v němž je hutní materiál využívaný. Také se s ním pracuje ve stavebnictví, kde je konkrétně ocel používaná často jako konstrukce mnoha budov. Taktéž se s hutními materiály pracuje i v kovovýrobě. Zaměřme se ale nyní na strojírenství, kde je hutní materiály opravdu nepostradatelný. Konkrétně je nepostradatelná ocel.

Hutní materiály – to je obrovská skupina materiálů, do níž se řadí právě zmiňovaná ocel. Ta je opravdu nejpoužívanější a nejvyužívanější, například ve firmě MSC MetPro, a. s. je ocel velmi ceněná. Prochází zde mnoha výrobními procesy, k nimž se řadí tryskání, ohraňování a také rovnání.

Stejně jako ve zmiňované společnosti vědí o tomto materiálu opravdu vše, buďte také v obraze. Prozraďme si to, co je třeba o tomto hutním materiálu vědět.

Ocel je ekologická

Nejdříve je nutné říct, že ocel je zcela ekologický materiál, což mnozí lidé nevědí. Ocel jako taková nijak nezatěžuje životní prostředí, a to je její největší plus. Nejen, že ocel jako taková je ekologická, ale ekologický je také samotný výrobek, který se z oceli vyrábí. I samotná energetická náročnost oceli je oproti jiným hutním materiálům velmi nízká.

Ocel je nadmíru odolná

Jak již bylo zmíněno, ocel se využívá také ve stavebnictví, kde z ní jsou často vyráběny ocelové konstrukce. Jelikož tvoří ocel pevnou část budov, je logické, že se musí jednat o pevný materiál. Není to však jen pevný materiál, ale je to materiál také velmi, velmi odolný.

Ocel je slitina

Ocel jako takovou si každý dokáže představit, ovšem jen málokdo o ní řekne, že je to slitina, což opravdu je. Ocel je slitina, a to slitina železa, uhlíku a mimo jiné také dalších legujících prvků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *